0% Vat dla szkół

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 stawkę 0% stosuje się dla dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze) oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie ART. 83 UST. 1 PKT 26 ustawy:

Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych

Drukarki

Skanery

Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)

Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Obniżoną 0 % stawkę VAT do sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół (w tym szkół wyższych) i przedszkoli stosuje się po otrzymaniu od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy zamówienia wraz z zaświadczeniem organu nadzorującego daną placówkę oświatową (do ściągnięcia poniżej). Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną / edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.

Formularz kontaktowy